Internationales > Informacje po polsku > Inicjatywa Europejskiej Sieci Mediacyjnej (EMNI)

Inicjatywa Europejskiej Sieci Mediacyjnej (EMNI)


W wyniku dyskusji podczas konferencji w Szwajcarii, Danii i Finlandi doszło w latach 2006 i 2007do uformowania się grupy roboczej. 29 września 2007 podczas pierwszej Europejskiej Konferencji Mediacyjnej w Wiedniu została założona Inicjatywa Europejskiej Sieci Mediacyjnej (European Mediation Network Initiative – EMNI). Do członków założycieli zalicza się 60 organizacji i 60 osób prywatnych. Ta sieć obejmuje członków z 47 krajów europejskich.

EMNI nie uważa się przy tym za konkurenta w stosunku do istniejących organizacji i stowarzyszeń głównych, ale jako ich uzupełnienie i ofertę sieciową.

Celem EMNI jest:

  • Poprawienie współpracy w zakresie: Komunikacji, wymiany informacji, ofert pomocy, kształcenia i nabywania kompetencji
  • Podniesienie stopnia zauważalności jej członków
  • Popieranie mediacji i praca nad kształtowaniem jej przyszłosci w Europie

Dalsze informacje, statut, wniosek o członkostwo etc. znajdą Państwo pod adresem